Author: info@zenzink.com

La imatge del pobre immigrant que ven llaunes per a subsistir és un miratge creat pel políticament correcte i el bonisme imperant. En realitat són venedors de drogues de tot tipus (les llaunes són només una tapadora) que pertanyen a grups mafiosos amb jerarquies i tasques...