Author: info@zenzink.com

Front a la globalització, Els polítics corruptes, El políticament correcte, La invasió migratòria i de productes estrangers, La destrucció del nostre patrimoni, Les males gestions de la casta política, Les agressions a la nostra cultura, La falsificació de la nostra història. Per la nostra identitat, Per la nostra herència, Per la nostra terra, Pel nostre poble, Pel...

Al país de xauxa, l'arcàdia feliç "in terram", a on sobra de tot i per a tots puix el manà cau de cel cada dia, les autoritats han decidit implantar la possibilitat de retornar immigrants (aquest procediment existeix fa anys i ja podeu veure les...

Finalitzat l'acte de dia 3 vam anar davant de la plaça monumental, lloc a on alguns cops s'han escoltat comentaris sobre la possible construcció d'una mesquita. Feina de carrer, el lloc per dir als quatres vents el que molts pensen i pocs s'atreveixen a dir. I tu? Fes...