Author: info@zenzink.com

Per SOM Catalans la qüestió dels drets dels animals és absolutament prioritària, no un afegit més del programa com a altres partits. Per dir-ho de manera resumida i parafrasejant a un gran home, diríem el següent: “Ens hem de jutjar a nosaltres mateixos, com a catalans...

Mireia Boia (CUP) amb la bandera espanyola de polsera. Mentre hi hagi nacionalistes que votin CUP, el nacionalisme català seguirà segrestat pel mundialisme immigracionista. El primer en política: assenyalar l'enemic (Carl Schmitt). PD: Sembla que hi ha gent que no ho sap, la bandera vermella-groga-morada és la bandera...