Author: info@zenzink.com

Un dels nostres afiliats ens explica que el dimecres a la tarda va veure un grup d'aquesta gent al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats que està al carrer Font Honrada 10, exigint hostpedatge. Van fer venir la guàrdia urbana perquè amenaçaven en ocupar l'espai...