Author: info@zenzink.com

La Generalitat sempre implicada en tot el que sigui ajudar a descatalanitzar la nació i accelerar la substitució demogràfica. Sembla que gairebé dos milions d'immigrants (que per quantitat i característiques són impossibles d'integrar) en vint-i-cinc anys sobre una població, i som ben optimistes, de sis milions...