Author: info@zenzink.com

Seriosament, molt seriosament. Encara hi ha algú que pensi que aquesta gent ve a "pagar-nos les pensions"?. Encara hi ha que s'imagini que això ens aporta alguna mena "d'enriquiment"?. Encara hi ha algú que pensi que tot això és positiu per Catalunya?. No és ja arribada l'hora de començar...

El 12 d'octubre de 1492, Cristòfor Colom, amb el seu "descobriment", dóna principi a la colonització del continent americà, que anirà quedant incorporat a la Corona de Castella, com també va quedar incorporat a la mateixa el regne de Granada, malgrat l'esforç de Ferran d'Aragó...