Donació

Agraïm la teva col·laboració

Si vols fer-nos una donació, només cal omplir aquestes dades

    INDICACIONS
    Podeu fer-ho mitjançant transferència al compte ES65 0081 0075 9500 0132 6934 . Especificant com a titular: SOM Catalans

    Les aportacions a partits polítics donen dret a una deducció del 20% a la declaració de la renda.