EUROPA

Decàleg
EUROPA

 

La creació d’un bloc geopolític europeu capaç de frenar el mundialisme i la globalització financera és imprescindible. L’única forma que tenen els pobles europeus per no acabar reduïts a la inexistència política en un món multipolar, és la creació d’un bloc unit. El segle XXI exigeix formes polítiques continentals.

 

Aquest bloc caldrà bastir-lo des del reconeixement i el respecte, la defensa i la integració de les realitats identitàries que conformen l’Europa real, la de les identitats i els pobles.

Catalunya se situarà dins del marc europeu, al qual pertany per història i civilització.