GLOBALITZACIÓ

Decàleg
GLOBALITZACIÓ

 

La immigració no és un fet aïllat amb dinàmica pròpia, en realitat és una de les manifestacions d’un procés anomenat globalització, que posseeix un doble objectiu.

  • La transformació del món en un únic mercat explotat a benefici de les grans corporacions financeres i en detriment de tota l’economia d’escala nacional o local.
  • La creació d’una gran i única realitat multicultural cosmopolita.

 

En el primer sentit la immigració juga un rol de mà d’obra barata. Són “l’exèrcit de reserva del gran capitalisme” del que ens parla el filòsof francès Alain de Benoist. La funció d’aquest exèrcit és rebaixar els costos laborals i els drets socials dels treballadors europeus fent-los més submisos als interessos del gran capitalisme mundialista. Els immigrants són una de les eines del procés d’alienació dels nostres drets econòmics i socials, es pot dir que són a la vegada víctimes i còmplices objectius de la globalització.

 

 

En el segon, la immigració és una arma per la destrucció de les identitats: tant de les identitats dels països receptors, principalment, com dels d’origen.

 

La nostra defensa de la identitat està als antípodes de qualsevol xenofòbia. Defensem les identitats de tots els pobles del món enfront del sistema globalitzador-mundialista que pretén destruir-les en benefici d’una utòpica “ciutadania universal”. Per aquest motiu, les institucions i els estats que sustenten i donen suport al procés de globalització són els nostres enemics dialèctics i estratègics.