MEDI AMBIENT, PAGESIA I POLÍTICA ANIMALISTA

Decàleg
MEDI AMBIENT, PAGESIA I POLÍTICA ANIMALISTA

 

Per SOM Catalans la qüestió dels drets dels animals és absolutament prioritària, no pas un pegat al programa per “justificar-se”, com fan altres partits.

 

Parafrasejant a un gran home: “Ens hem de jutjar a nosaltres mateixos, com a catalans i com a nació, per la forma com tractem als nostres animals.”

 

Però atenció!, la nostra posició no se situa dins de la tradició de l’humanitarisme que cerca prohibir el maltractament animal entenent-lo com una mala disposició de la naturalesa humana, sinó pel maltractament en si mateix. La protecció dels animals com a éssers naturals, ha de ser-ho per si mateixos i no en relació amb els homes.

 

Tanmateix advoquem per superar l’oposició antropocentrista entre animals domèstics i animals salvatges, de la seva utilitat o nocivitat per l’home. En el mateix esperit es prohibirà  totalment la vivisecció (que avui dia és, a més a més, innecessària).

 

Encerclats com estem avui dins d’una dinàmica més i més artificial estem perdent la sensibilitat envers el món natural, s’està produint un trencament ontològic que hem de frenar i revertir, aquesta serà una tasca preferent.

Som partidaris aferrissats d’una ecologia integral i nacional. Atemptar contra el medi és fer-ho contra la nació, que nosaltres concebem en un sentit integral i orgànic.

L’home ha de ser el guardià-protector de la natura, no el seu amo, som part d’aquest sistema, tanmateix, com “animals superiors” amb possibilitats d’influir-hi, tenim una responsabilitat agreujada envers el medi ambient i la resta de criatures.

 

 

En aquesta concepció, lògicament, l’economicisme pertany a un pla inferior i no ha de servir, ni servirà, com referència per a decidir què i com es fa amb la natura (amb tot i això no oblidem que en qualsevol cas la protecció de la fauna, la natura i l’ambient és també “rendible” per l’home a mitjà i llarg termini).

 

Concretant:

  • Augment de les penes per maltractament animal i atemptats contra el medi ambient.
  • Derogació immediata dels articles que dins les lleis corresponents, permeten a religions i costums estrangers el sacrifici amb dessagnament i sense atordiment previ dels animals (ritus Halal i Kosher).
  • Manteniment i ampliació, sempre que es pugui, dels monuments o “parcs” naturals, entenem que la seva preservació té un interès científic, històric i patriòtic.
  • Restricció i control exhaustiu de la caça, també aquesta activitat, entre campanyes per la seva minimització, cal que sigui totalment reenfocada, el caçador ha de ser el primer a preocupar-se perquè les presses es reprodueixin i es preservin en un entorn natural sostenible.
  • Progressiva supressió de l’energia extreta dels combustibles fòssils. Només cal voluntat política i social per fer-ho. Catalunya amb el seu clima i situació geogràfica pot i ha de ser capdavantera en el seu desenvolupament, un desenvolupament contínuament frenat pels obscurs interessos, embrancats fins al moll de l’os, del sistema liberal-capitalista.
  • Suport total a la pagesia, l’autèntica base humana del país i per aconseguir un món rural fort. Com marc general: “més camp, menys ciutat”, la millor manera de renacionalitzar Catalunya.
  • Localisme, primer els nostres productes que els de fora. Adoptarem totes le mides adients per fer-ho realitat.