Objectius

Els nostres principis

què farem a Som catalans ?

ECONOMIA
PROXIMITAT

Protecció al nostre comerç, preferència a la proximitat dels productes .. i de les persones. “De casa sempre millor”. Localisme. Controls exhaustius a la competència deslleial.

NATALITAT
DEMOGRAFIA

Fomentarem la natalitat dels catalans. Creació de la conselleria de família i natalitat.

SEGURETAT
CIUTADANA

Farem les nostres viles més segures, sense tolerància amb la delinqüència. Implicació dels ajuntaments en la seguretat ciutadana.

PENSIONS
AJUTS

Per la gent gran, pensions dignes per una vida autònoma i digne. Controls de les residències en mans privades.

MEDI AMBIENT

ANIMALS

Protecció i ajudes a la pagesia, bressol de la nació. Els nostres camps i boscos també són Catalunya. El benestar dels animals serà preferent.

CORRUPCIÓ

La corrupció es perseguirà com un delicte contra els interessos generals de poble català. Agreujament de les penes.

IMMIGRACIÓ

Tancament de fronteres a la immigració. Repatriació immediata d’il·legals, delinqüents i aturats de llarga durada

LLENGUA

El català, única llengua oficial de Catalunya.

SANITAT

Per la sanitat pública, recursos i personalització de la relació metge-pacient.

 CATALUNYA

La nostra nació. Independència i preferència nacional en tot l’àmbit laboral i social del país. SOM nacionalistes.