Totes

Només potser comentar el fet que tenen la nacionalitat, com també la tenia el que vam esmentar a la nostra publicació del dia 12. La nacionalitat administrativa s'assembla a la de veritat com un ou a una castanya. Sense cap dubte són "ex-MENAS" d'aquells que romanen...