LES COSES PEL SEU NOM.

LES COSES PEL SEU NOM.

Ja fa uns anys que vam començar la nostra singladura política. Vam ser els primers a utilitzar el concepte, que era desconegut casa nostra i ben segur també a l’estat espanyol (si bé no a la resta d’Europa), de SUBSTITUCIÓ DEMOGRÀFICA.

Avui el terme, que per flagrant i palès, molts ja perceben en el dia a dia pels carrers i viles de casa nostra, està agafant popularitat i embranzida.

No pretenem tenir l’agosarament d’afirmar que ha estat només gràcies a nosaltres, però ben segur que hi tenim part.

Per desgràcia, les dades no solament confirmen la tendència sinó que a dia que passa, aquesta s’agreuja. La natalitat autòctona continua a la baixa mentre l’arribada d’immigrants, amb una natalitat més forta, es manté quan no directament, augmenta.

La nostra agrupació política sempre ha posat èmfasi en aquesta tema que veu com el més important i greu, de fet gairebé totes les mesures que proposem, inclús en àrees que a priori podria no semblar-ho, vam directament i indirectament adreçades a trencar aquesta tendència suïcida.

Aquesta estratègia fa que de vegades pugui semblar que no ens ocupen prou de la situació que es viu, es pateix, en el dia a dia, però això no és cert, senzillament és que la responsabilitat ens obliga a referenciar primer el que és ineludible al que és important.

La nostra concepció nacionalista, en el sentit global de la paraula, ens obliga a mirar i actuar en el marc de país i, ens atrevim a afirmar, de civilització … I ara mateix anem pel camí de perdre’ns, literalment, per desaparició.

SOM Catalans és l’únic partit que fa d’aquesta qüestió, la natalitat, que s’ha de combinar, tant sí com no amb la inversió de fluxos migratoris, un tema no solament cabdal, sinó D’ESTAT.

Continuarem treballant en tots els fronts socials, laborals o de societat, però res d’això tindrà incidència ni futur si no en tenim com a poble-nació.

LES COSES PEL SEU NOM.

https://conversesacatalunya.cat/la-poblacio-de-catalunya-la-gran-substitucio-ja-sesta-produint/

 

 

No hi ha comentaris

Publica un comentari