Author: info@somcat.cat

Només potser comentar el fet que tenen la nacionalitat, com també la tenia el que vam esmentar a la nostra publicació del dia 12. La nacionalitat administrativa s'assembla a la de veritat com un ou a una castanya. Sense cap dubte són "ex-MENAS" d'aquells que romanen...

... Uns, tant a casa nostra com a la resta d'Europa occidental, subvencionen directament o indirectament la construcció de mesquites. ... Uns miren a l'altre costat quan arriben diners de fora per pagar la construcció de noves mesquites. ... Uns toleren la proliferació descontrolada de mesquites salafistes...