Author: info@somcat.cat

Aquesta indigent intel·lectual no sap que els països no es converteixen en pluriètnics per geopolítica sinó per demografia. És el cas català aquest precoç procés materialitzar-se per l'arribada de milions d'immigrants del tercer món amb la llicència del govern "català". Ara toca...

La notícia, parcialment desapercebuda, va sortir als mitjans, no gaires, ara fa uns dies. La substitució demogràfica-religiosa, entre els aplaudiments del nostre govern que la promociona descaradament, avança, ara per ara, imparable. Girona, la més "catalana", té una població al voltant de...

"Homes" trans amb capacitat de gestar, progenitor no gestant, ni pares ni mares, ni homes ni dones .. I tota la immundícia i els disbarats que us puguin passar pel cap. Naturalment, "els nostres" a Madrid, han votat a favor d'aquesta...