Author: info@somcat.cat

La notícia aquest cop és prou clarivident, perquè malgrat parla d'immigració, ens "avisa" (inconscientment) amb dues paraules que precedeixen el titular: "canvis demogràfics". Recordem, en els darrers vint-i-cinc anys han entrat a casa nostra aproximadament 1.800,000 immigrants, la majoria i del...