Author: info@somcat.cat

Una de les característiques que defineixen als aprenents de bruixot és que desconeixen amb quines forces tracten. Borràs tot pretén mesclar el que hauria de mantenir-se absolutament separat. S'ha de ser molt inculta, políticament parlant, per intentar fer aquesta poció. Fer paleses complicitats...