Author: info@somcat.cat

L'existència dels zoos podria potser entendres fa anys. Avui, aquest espectacle cruel ja no té excusa, sobretot quan els plans de reintroducció a la natura de cries nascudes en captivitat s'ha demostrat, bàsicament, un fracàs. L'argumentació de la Fundació per a...