Author: info@somcat.cat

Suècia s'ha gastat, i continua fent-ho, milions de corones en subvencionar la suposada integració. Diners robats als suecs per finançar una paranoia creada per les elits immigracionistes i pagada pels europeus. Curiosament, la notícia comença amb un "Suècia ha fracassat" és a...