Marc Ideològic

El nostre ideari
IDENTITAT I POBLE

Catalunya és una nació definida per la història. Territori, llengua, poble, art, dret, tradicions i lleis la legitimen com a tal.

El nostre poble neix a la zona dels Pirineus, a l’alta edat mitjana, de la simbiosi entre una aristocràcia d’origen visigot i una població…

CATALUNYA

Arran de la victòria borbònica en la Guerra de Successió a la corona hispànica, Catalunya va ser incorporada al nou Estat espanyol borbònic per dret de conquesta, com afirmà textualment el rei espanyol Felip V. Aquesta anormalitat comporta que aquests 300 anys hagin de ser considerats com d’ocupació…

EUROPA

La creació d’un bloc geopolític europeu capaç de frenar el mundialisme i la globalització financera és imprescindible. L’única forma que tenen els pobles europeus per no acabar reduïts a la inexistència política en un món multipolar, és la creació…

IMMIGRACIÓ

Catalunya està sotmesa des de fa dècades a un procés “d’immersió demogràfica” dirigit pels successius governs del país. Aquest procés consisteix a autoritzar, promoure, potenciar i subvencionar l’arribada de centenars de milers d’immigrants no europeus. Amb l’actual ritme demogràfic la població catalana corre…

GLOBALITZACIÓ

La immigració no és un fet aïllat amb dinàmica pròpia, en realitat és una de les manifestacions d’un procés anomenat globalització, que posseeix un doble objectiu…

ECONOMIA

Com a principi defensem la concepció social de l’Estat, entès com a instrument polític de la comunitat nacional, l’obligació del qual és aconseguir la màxima realització de tots els membres de la mateixa i garantir la igualtat d’oportunitats per a tots ells, sense que mai sigui el “lliure mercat” qui les…

CORRUPCIÓ

Catalunya ha estat traïda, robada, espoliada, enganyada i estafada per la seva classe dirigent. No es tracta de casos individuals, sinó d’un procés generalitzat i permanent protagonitzat per una classe política identificada amb la corrupció, l’estafa, l’evasió fiscal, el xantatge i el finançament il•legal. Per tan…

SEGURETAT CIUTADANA

Com a definició general podem dir que la seguretat ciutadana té com a finalitat la protecció de la comunitat, perquè hom pugui desenvolupar les seves potencialitats com persona dins d’un ambient de convivència pacífica i en llibertat. La seguretat ciutadana és una exigència de l’estat de dret i és imprescindible per l’adequat funcionament de les institucions…

MEDI AMBIENT, PAGESIA I POLÍTICA ANIMALISTA

Per SOM Catalans la qüestió dels drets dels animals és absolutament prioritària, no pas un pegat al programa per “justificar-se”, com fan altres partits.