Author: info@somcat.cat

Situació actual. L'Occident està dominat per un sistema neoliberal i una cultura postmoderna que postula l'individualisme absolut, els drets humans, la primacia de l'economia sobre la política, l'erradicació de les cultures identitàries i la dissolució dels Estats. Per què lluitem? Per una Europa...

"Conflictiu (un eufemisme políticament correcte de delinqüent) i conegut al barri" (és a dir, una darrere l'altre i sempre torna a sortir del jutjat). Doncs bé, aquesta "meravella" amb dues potes, "una" més de les desenes i desenes de milers que...