Amb el permís de l’autoritat “incompetent”

Amb el permís de l’autoritat “incompetent”

…. La delinqüència regna, especialment a Catalunya.

La impunitat s’alimenta de dos factors que es retroalimenten.

1) Pels que fa al primer factor reproduïm el que esmenta la notícia sobre el que diuen des de la direcció dels pàrquings: des de la direcció d’aquesta pàrquings lamenten que estan lluitant contra aquesta situació però critiquen que quan alguns són detinguts, el dia següent ja tornen a estar al carrer, poden reincidir i no tenen cap mena de conseqüència.

2) “La sensació d’impunitat” i de desordre que es viu, respira i percep clarament en tot l’àmbit social i que molts cops, en forma de “moda transgressora”, s’implementa en el teixit des de les mateixes institucions de govern .. Tot un marc que la delinqüència capta sense dificultat.

Val a dir en conseqüència, el primer i més important és l’enduriment i compliment estricte de les lleis. El segon passa per un canvi de paradigma, de recuperació de valors cívics, socials i sobretot de “posar ordre”. Les expulsions massives delinqüents immigrants serien el complement ideal i necessari.

Amb això no se soluciona del tot el problema … Però si la part principal per tornar a fer els nostres carrers “habitables”.

No hi ha comentaris

Publica un comentari