Author: info@somcat.cat

Espanya s'ha construït sobre la negació de Catalunya i l'intent constant de liquidació i assimilació del nostre poble, circumstància que patim els darrers 300 anys. L'anormalitat de la incorporació de Catalunya a l'estat espanyol, per dret de conquesta, fa que...

Dos policies ferits de gravetat per arma de foc a Gavà. Una nova dada per l'estadística (la que els estaments oficials renten i manipulen a l'hora de presentar-les al poble). Tot plegat un incident més de la inacabable relació de delictes...

L'existència dels zoos podria potser entendres fa anys. Avui, aquest espectacle cruel ja no té excusa, sobretot quan els plans de reintroducció a la natura de cries nascudes en captivitat s'ha demostrat, bàsicament, un fracàs. L'argumentació de la Fundació per a...