Totes

Les societats avançades europees es caracteritzen per tenir una gran capacitat crítica cap als seus governants i la seva classe política, és el que els permet qüestionar les actuacions polítiques negatives i canviar els equilibris de poder quan aquest no funciona. Res d'esclerosi impermeable a...