Totes

Aquest cop les nacionalitats surten ben clares. La relació entre delinqüència i immigració és TOTAL. La majoria dels assassinats són per temes "entre ells"· Dels que estan pendents de resolució, només cal llegir per esbrinar amb un gran percentatge d'encert sobre .. l'origen...

Us imagineu com seria Europa sense la immigració massiva, sense les violacions, sense la inseguretat, sense les mesquites, sense els vels, sense els burques, sense els immigrants que treuen els llocs de treball a la nostra gent, sense les botigues...