Totes

Esbossos sobre les eleccions presidencials a Franca. Posteriorment publicarem un article més exhaustiu sobre el tema. FRANÇA CAP AL CAOS. Les xifres de població "sortida de la immigració" (és a dir els francesos de "papers" descendents d'immigrants) mai no es fan públiques. Tampoc...