Totes

L'horta de València, tot un model de proximitat generalment desconegut. De fet és un exemple del model que volem. Preferència i ajuts als productes de proximitat, treballats, distribuïts i comercialitzats per la nostra gent. Sobirania?, cal començar per l'alimentaria, és la base. https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200424/48689421020/david-segarra-renaixem-huerta-valencia-coronavirus.html...