Totes

Ergo aproximadament entre el 10 i el 15% d'homes estrangers que "patim" a casa nostra són autors del 56% de les agressions sexuals, i això donant per bona la xifra del 44% de "nacionalitat espanyola" que inclou centenars de milers...