Totes

Catalunya envelleix i l'envelliment porta a la mort. Les estadístiques publicades aquests dies certifiquen aquesta afirmació esfereïdora. Una situació "estable" d'inestabilitat econòmica, taxes inacceptables d'atur entre el jovent o feines precàries amb sous miserables, la dificultat de trobar i pagar una llar,...