Els nostres genis, entre l’oblit i l’ultratge.

Els nostres genis, entre l’oblit i l’ultratge.

Heribert Barrera, el millor polític català del segle XX.
Salvador Dalí, el màgic geni artístic català del segle XX.
Joan Fuster, el més brillant intel·lectual català del segle XX.

Marginats pel políticament correcte i ignorats per infantil covardia.
Orgullosos dels nostres genis.
Reivindiquem la nostra millor herència.

E. Ravello.

No hi ha comentaris

Publica un comentari