SOM Catalans posa en coneixement de la Junta electoral l’ús per part d’ERC del terme “SOM” en la seva candidatura i el seu logo electoral a Vic.

SOM Catalans posa en coneixement de la Junta electoral l’ús per part d’ERC del terme “SOM” en la seva candidatura i el seu logo electoral a Vic.

Adjuntem el text de la reclamació presentada davant la Junta Electoral de Vic, un cop presentada i segellada per la seva admissió, estem a l’espera d’una contestació sobre aquesta circumstància.

 Vic a 2 juny 2015

Per la present posem en coneixement de la Junta Electoral de Vic les següents i gravíssimes irregularitats ocorregudes durant els comicis municipals celebrats en aquesta ciutat el passat 24 maig 2015.

-Que la papereta corresponent a la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalana incloïa en el seu encapçalat el terme SOM VIC

-Que el terme SOM VIC apareixia en el logotip de la papereta d’aquesta candidatura de manera especialment visible (annex 1) de gran similitud amb el logo de la nostra candidatura (annex 2)

-Que aquestes circumstàncies han causat una greu confusió amb la capçalera i el logotip de la nostra candidatura de SOM Catalans, confusió que no només hem constat en els nostres votants, sinó que es reflecteix en els escrits d’alguns mitjans de comunicació, serveixi com a exemple el següent enllaç:

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2015/05/oportunitat-historica-de-les-esquerres-a-vic-40846.php


Afirmem per la nostra part que:

-Que consultat el registre de partits polítics, hem comprovat que SOM VIC no existeix com a partit polític.

-Que sol·licitant informació al Ministeri de l’Interior, hem comprovat que SOM VIC no existeix com a associació (annex 3 i 3.bis)

-Que per tant, SOM VIC no té registrat cap logotip, i menys cap en què aparegui la paraula SOM.

-Afegint que cap agrupació electoral (en el cas de que SOM VIC ho fos) pot fer servir un terme no registrat, (SOM) que estigui registrat per un altre partit o pugui donar lloc a confusió (annex 4).

-De la mateixa manera afirmem que no hi hacap logo registrat com a SOM VIC, en cap cas la candidatura d’ERC podria haver afegit el terme “SOM”, com es desprèn de la Sentència de Tribunal Constitucional 69/1986 en la qual s’assenyala que la denominació dels partits polítics està al servei d’una identificació clara i distinta de qui presenti la candidatura perquè la voluntat política que els sufragis expressin es correspongui, amb la major fidelitat possible, a l’Entitat real de qui al llarg de la campanya electoral així els demanem, amb base a l’article 3.1 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics (BOE núm. 154, de 28 de juny).


És per això que nosaltres, SOM Catalans, degudament registrats com a partit polític i amb el logo correctament registrat, manifestem que aquestes circumstàncies han tergiversat l’expressió de la voluntat política dels habitants de Vic, i han perjudicat de manera inacceptable la nostra candidatura, i en conseqüència, demanem l’anul·lació dels comicis municipals celebrats el passat dia 24 de maig.

Presentem aquesta reclamació davant la Junta electoral reservant el dret a exercir les corresponents accions judicials que considerem oportunes.

Quedant a l’espera que la nostra justa reclamació quedi atesa.

Ester Gallego

Presidenta de SOM Catalans

No hi ha comentaris

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.