De família només n’hi ha una.

De família només n’hi ha una.

La família, base de la societat, és una institució erosionada i soscavada a consciència per l’individualisme de l’actual civilització cosmopolita, és l’enemic a abatre.
Per què?, perquè la família és, significa i transmet tot el que ells odien … Que és justament el que nosaltres volem i estimem: tradició, transmissió, compromís, lleialtat, arrelament i generositat.

… I de família, de família de veritat, només n’hi ha una.

Cadascú s’aparellarà amb qui vulgui o, tal com estan els temps fins i tot amb “el que vulgui”, però això NO ÉS FAMÍLIA no ho serà mai.

No hi ha comentaris

Publica un comentari