Del Cant I, “L’aplec” de l’obra “Canigó” de mossèn Jacint Verdaguer.

Del Cant I, “L’aplec” de l’obra “Canigó” de mossèn Jacint Verdaguer.

… Entre els minyons del pla i los de la serra va a rompre, valga’ns Déu!, lo crit de guerra, quan altre crit més aspre los agermana a tots:–Los moros són a la ciutat d’Helena; ja sos eixams negregen en l’arena i encara a glops ne trauen catorze galiots.

Sí, tornem a dir-ho …… i ho repetirem els cops que calgui.

No hi ha comentaris

Post A Comment