El jutjat “no serveixo per res”.

El jutjat “no serveixo per res”.

Un “nou jutjat” pels delictes lleus de tràmit “immediat” de Barcelona, que aclaparadorament són furts.

De fet, no és pas un nou jutjat, perquè en realitat el que faran és posar-ne un altre de guàrdia, per torn rotatiu, entre els ja existents (guàrdies que el jutge, el secretari judicial i resta de funcionaris en qüestió, cobren a part) i que per l’únic que servirà és perquè no es retardin encara més les vistes … Per res més.

Les sentències, que sempre són de multa, no tenen cap poder coercitiu per aturar els delictes que, com ja vam comentar, arribaran a fites mai vistes aquest estiu.

La solució no és pas aquesta, de jutjats ja n’hi ha prous, el que cal és fer els procediments més àgils i sobretot que les condemnes serveixin per al que haurien de servir.

Un fet que sobtarà a més d’un, sabeu d’on treuen els diners per pagar les multes els habituals de les sostraccions?, doncs agafeu-vos bé a la cadira …. fent més furts i robatoris. Així és i així us ho expliquem. On hem anat a parar?
I que cal fer per arreglar-ho? No és tan difícil, però no hi ha cap mena de voluntat, ni des del govern ni des de la cúpula judicial… cap ni una.

De fet, a cada nou codi penal i successives reformes, tot empitjora.

No hi ha comentaris

Publica un comentari