IDEES DE “BOMBERES”.

IDEES DE “BOMBERES”.

Les quotes de dones per accedir a determinades feines que s’estan establint per llei són una aberració, parteixen d’un supòsit social de caràcter ideològic i no representen ni alimenten la igualtat real, que ve inclosa dins la complementarietat de funcions. El repartiment de rols socials ha suposat una de les fites socials que ens ha permès evolucionar com societat i espècie.

D’un feminisme originalment més que justificat s’ha arribat al desgavell i la bogeria.

Una determinada interpretació ideològica d’una “situació social”, que la majoria de les vegades estan falsejades, afirmen que les dones d’Europa encara pateixen discriminació, aleshores, subvertint i falsejant el que pretenen obtenir, és a dir la igualtat, ens bombardegen amb mesures de “discriminació positiva”.

Aclariment: la discriminació positiva envers les dones és només l’inici, perquè amb la mateixa línia argumentativa, després vindran altres “col·lectius oprimits”, com per exemple reserves per immigrants, gènere i qui sap que més. De fet, és molt possible que les dones de casa acabin sent també apartades per deixar lloc a una discriminació positiva envers dones immigrants, per què no?

Les institucions, a base de propaganda de tota mena i fins i tot de pagar cursos de preparació (només per dones, clar) alimenta un augment artificial de dones que es presenten a diversos llocs de l’administració. Policia i bombers són les més conegudes, si bé no pas les úniques.

Amb una reserva de places de fins al 40% i amb relació al nombre de candidates, que augmenten, però no pas en la proporció de les places reservades, les opcions per accedir al lloc de treball es multipliquen i per descomptat fan baixar la qualitat mitjana dels escollits.

Per augmentar el nombre d’aprovades-escollides no solament tenim la reserva de places, sinó que en determinades proves les fites a aconseguir són marcadament inferiors, tot sigui tot per obtenir el fictici 50% de dones.

Darrerament hem tingut una promoció d’accés a bombers (el govern en el seu afany de fer el ridícul ha inventat una nova paraula: bomberes) que ha estat un exemple clamorós de tot el diem, fins i tot instructors dels processos de selecció han posat el crit al cel enfront de l’afavoriment descarat de les dones. Ara la Generalitat ja ha començat la propaganda per a propera … Més encara del mateix.

Per si tot encara no fora prou aberrant, les dones que accedeixen a determinades tasques “per quota” sempre estaran sobre sospita, la veritat és que no els fan cap favor. A la fi, totes aquestes mides discriminatòries tenen i tindran els efectes contraris als que suposadament volen aconseguir.

La falsedat del pressupost de la discriminació positiva és a més a més flagrant, perquè si del que es tracta és d’augmentar el sexe “menys representat” en les feines … Com és que no hi ha “discriminació positiva pels homes”, per exemple a les places a director d’escola de bressol públiques?, tot plegat és un desgavell amb pretensions d’enginyeria social.

No volem escandalitzar, però cal dir el que és, homes i dones som diferents, no solament en el físic, i les nostres qualitats-defectes predisposen a cadascun dels sexes a una millor potencialitat per desenvolupar determinades tasques socials i laborals.

Que cadascú faci el que vulgui i es presenti a la feina que vulgui, però la biologia existeix.

Sabeu que els recursos judicials de particulars segregats per sexe que han arribat al tribunal d’Estrasburg han guanyat?, el tribunal ha establert més d’un cop, que malgrat que sigui benvinguda la promoció social de la dona, de cap manera pot derivar en quotes, … Aquí ho deixem.

No hi ha comentaris

Publica un comentari