La triada d’or nadalenca.

La triada d’or nadalenca.

COMERÇ, PRODUCTES I GENT …. MILLOR SEMPRE DE CASA.

El nostre comerç (ajuts i subvencions extretes de farcir d’impostos les grans superfícies. La forma d’anivellar la competència deslleial).

Productes de proximitat (ajuts a la pagesia i gravar els productes de fora de manera proporcional a la seva innecesarietat i llunyania).

Gent de casa (de res serveixen les dues anteriors si el comerç cau en mans de gent de fora, perquè aleshores tot l’esforç és pervertit-anul·lat).

Una triada per començar a combatre al monstre globalitzador.

SOM Catalans.

No hi ha comentaris

Publica un comentari