Proposició de llei al Parlament Balear per erradicar la LGTBI-fòbia que vulnera el principi de presumpció d’innocència.

Proposició de llei al Parlament Balear per erradicar la LGTBI-fòbia que vulnera el principi de presumpció d’innocència.

Entra en el Parlament Balear una proposició de llei per “erradicar la LGTBI-fòbia” presentada pel Govern del tripartit PSOE-MÉS-PODEM que en instància suposarà una inversió de la càrrega en la denúncia: “D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels procediments administratius, quan la part actora o l’interessat al·leguin discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere i aportin indicis, correspon a la part demandada o a qui s’imputi la situació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les mesures adoptades i de la seva proporcionalitat”.

Segons ha denunciat l’Institut de Política Familiar de Balears, això vol dir que seran denunciats els que hagin de demostrar la seva innocència, en lloc que els acusadors hagin d’aportar proves de la culpabilitat de l’acusat, la qual cosa xoca contra el principi de presumpció d’innocència. “La sola acusació estableix el principi de culpabilitat, atès que serà el denunciant qui haurà de demostrar la seva innocència”, assenyala.

Això otorga un gran poder a les persones LGBTI i a les seves organitzacions, atès que poden denunciar a tota persona, escola, empresa, associació i confessió religiosa si, segons el seu criteri, es veuen discriminats, creant així un privilegi i una bretxa de drets afavorint que hi hagi ciutadans de primera i de segona, aparentment, segons la seva sexualitat.

A més, la llei propugna que “la diversitat sexual i afectiva, la identitat de genere i els diversos models de familia siguin respectats en els diferents ambits educatius” i per tant, que continguts dels materials escolars i el llenguatge que s’empri es modifiquin per tal de tenir en compte la diversitat sexual i evitin qualsevol tipus de discriminació per aquest motiu.

http://ultimahora.es/noticias/local/2015/10/18/164504/ipfb-inicia-campana-contra-proposicion-ley-favor-lgtbi.html

No hi ha comentaris

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.