Quan ells guanyen, tu perds, quan ells perden ….

Quan ells guanyen, tu perds, quan ells perden ….

Amb el model bancari actual la premissa és aquesta: quan “ells” guanyen tu perds i quan “ells perden”, tu més.

Si llegiu amb cura la notícia, veureu que BANKIA, “Incorporada” a CAIXA BANC ha tingut 2.867 milions de beneficis, però si espereu que retorni la seva part del rescat (recordem, el total, inclòs el “banco malo” va ser de 100.000 milions … Que vam pagar nosaltres), podeu llogar cadires.

Solucions?, entre d’altres, control de la banca privada per un ens estatal, augment substancial de la reserva fraccionaria i creació d’una verdadera banca pública.

Dit en altres paraules, a grans trets: la preeminència de la política per sobre de l’economia, de l’especulativa encara més.

No hi ha comentaris

Publica un comentari