Sistema públic?, l’enemic a batre.

Sistema públic?, l’enemic a batre.

Que el sistema no pita és cosa de domini públic. Que, concretament, el sistema públic de la seguretat social és un dels “enemics principals” a destruir pel neoliberalisme i la globalització, ja no ho és tant.

La cosa es complica quan resulta que els mateixos que diuen defensar el sistema públic que tant ha costat d’assolir, són els que se l’estan carregant.

Una de les formes de col·lapsar i fer que la seguretat social no funcioni és desequilibrar-la. Un dels desequilibris principals és conseqüència de la inclusió, en aproximadament vint-i-cinc anys, de gairebé dos milions d’immigrants mentre els serveis a disposició si bé han augmentat, no ho han fet pas en la proporció adequada.
La situació d’aquest home és paradigmàtica, a la seva muller, de noranta anys li donen visita … per al cap de dos anys, sembla una burla cruel.

I la solució?, la solució en sentit absolut no és fàcil perquè el problema és de molt més abast, però prendre mides i alleugerar el col·lapse … És ben fàcil.

No hi ha comentaris

Publica un comentari