Tres tipus de partits

Tres tipus de partits

Hi ha partits polítics que encara parlen d’integració, porten 30 anys de retard sobre la realitat del procés de substitució demogràfica.

Hi ha partits que parlen de controlar la immigració i de reforçar la integració, porten 15 anys de retard sobre la realitat del procés de substitució demogràfica.

Hi ha un partit que parla de la realitat del procés de substitució demogràfica i de l’ÚNICA SOLUCIÓ per revertir-lo ……

No hi ha comentaris

Publica un comentari