“491 enriquiments” d’una tacada.

“491 enriquiments” d’una tacada.

Mentre l’estat espanyol continua fent el seu paper de palangana i envia soldats a l’est d’Europa tot pretenent “ser algú” en l’àmbit internacional …. és “voluntàriament incapaç” de protegir la frontera sud, que també ho és d’Europa.

Despeses militars milionàries i el que faci falta perquè “l’amic americà” estigui satisfet del seu petit sipai europeu, però les tanques de Melilla (zona que casualment cau “fora de l’àmbit i la protecció de l’OTAN”) estaven “en obres”.

L’assalt més nombrós, una autèntica horda de 2500 individus, dels quals molts anaven amb armes de fabricació artesanal.
Resultat 491 nous “enriquiments multiculturals”.

De veritat?, sense intenció?……..

No hi ha comentaris

Publica un comentari