El PP introdueix l’islam a les escoles primàries.

El PP introdueix l’islam a les escoles primàries.

En la seva línia habitual de destruir i ignorar l’autòcton -en paraules de Rajoy- i fomentar el multiculturalisme i la submissió a les ideologies foranes, el PP ha introduït l’islam a les escoles de primària, de moment, com a assignatura optativa.

El Partit Popular demostra una vegada més el seu odi cap a Catalunya, la seva identitat i la seva història, que mai ha considerat digna de ser ensenyada, ni esmentada als nens de l’Estat espanyol, mentre que ara sí introdueix una assignatura en la qual s’ensenyarà:  “conèixer i arrelar la fe a Al-lah, creador de l’Univers, de tots els éssers vius i Únic Déu adorat; reconèixer l’Alcorà com a paraula de Déu revelada al Profeta Muhammad (PB) i comprendre el significat del seu missatge; llegir, recitar i memoritzar diferents fragments de l’Alcorà, aprofundir en el seu estudi per a comprendre millor el seu significat, llenguatge i, en darrer terme, la paraula de Déu; reconèixer la importància dels profetes, la successió dels seus missatges sagrats, dels seus ensenyaments, la germanor entre tots ells i les seves aportacions a l’Islam; conèixer Muhammad (PB), profeta de Déu i l’últim dels missatgers, així com valorar la importància de les seves dites i fets com a model a seguir; aprendre normes adequades de conducta prenent com a exemple la vida del Profeta i els seus companys”.

Però som clars, la decisió del PP està en la mateixa línia de les decisions de CiU i ERC en aquesta matèria. Tota la classe política europea, mostra una permanent obsessió per donar suport a la difusió de l’islamisme, que sota el pretext de la “integració multicultural”, s’està convertint Europa en una terra de burques, vels, discriminació sexista i ghijaidisme.

No hi ha comentaris

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.