De com la immigració .. “desapareix”

De com la immigració .. “desapareix”

Així és com any rere any “desapareixen” immigrants de les estadístiques … O almenys haurien de desaparèixer, si no és així és perquè el volum “d’arribades” supera el de les nacionalitzacions (xifra que també, any rere any, augmenta)

I tot plegat ens porta un cop més a la mateixa conclusió, ESTEM SOTMESOS A UN PROCÉS DE SUBSTITUCIÓ DEMOGRÀFICA, del qual, entre tots els pobles d’Europa, Catalunya “n’és capdavantera”.

No hi ha comentaris

Publica un comentari