Altres

Front a la globalització, Els polítics corruptes, El políticament correcte, La invasió migratòria i de productes estrangers, La destrucció del nostre patrimoni, Les males gestions de la casta política, Les agressions a la nostra cultura, La falsificació de la nostra història. Per la nostra identitat, Per la nostra herència, Per la nostra terra, Pel nostre poble, Pel...

Finalitzat l'acte de dia 3 vam anar davant de la plaça monumental, lloc a on alguns cops s'han escoltat comentaris sobre la possible construcció d'una mesquita. Feina de carrer, el lloc per dir als quatres vents el que molts pensen i pocs s'atreveixen a dir. I tu? Fes...

A l'acte del proper dia 3 de juny es presentarà el nou llibre "Terra d'infidels", una obra sobre l'Islam i la dona.Un text més que necessari per comprendre com funciona, com raona, aquest model integral de societat que s'anomena Islam.Un llibre imprescindible per saber a...