Altres

... Segons dades del "Pew Research Center" tenim tres possibles escenaris per a l'any 2050 a Europa: "migració zero" (aturada d'immigració), "migració mitjana" i "migració alta". L'escenari de "migració mitjana" suposa que des de mitjans de 2016 tots els fluxos de...

Mohammed, Mohamed, Muhamad, Muhammad, Muhamed, Muhammed, Mehmet (en l'àmbit turcòfon), Mamadou (en el món africà) i més variants que en realitat són diferents versions del mateix nom. Heus aquí el nom més popular del món amb uns 150 milions de persones. Fins...

Aznar, president del govern de l'estat de 1996 a 2004. En vuit anys van entrar aproximadament 1.400.000 il·legals. Sánchez, president del govern de l'estat de juny 2018 a juny 2022. En quatre anys portem uns 200.000. Conclusió: Sánchez "progressa adequadament" però encara...