Altres

Identitat contra immigració. Arrelament enfront de globalització. Els pobles contra la mundialització. Catalunya davant del "país de tots". Són les claus del moment polític actual, s'actua en conseqüència, o es desapareix de la història....