Altres

COMERÇ, PRODUCTES I GENT …. MILLOR SEMPRE DE CASA. El nostre comerç (ajuts i subvencions extretes de farcir d’impostos les grans superfícies. La forma d’anivellar la competència deslleial). Productes de proximitat (ajuts a la pagesia i gravar els productes de fora de...

Si una zona del món rica i industrialitzada (Europa) decideix traslladar la seva producció a una zona pobra (Xina i Sud-est asiàtic) en pocs anys la zona pobra es torna rica i poderosa i l'abans rica es desindustrialitza i es...