Nacional

Dels nostres punts envers Medi ambient i política animalista. --Agreujament al codi penal de tot maltractament animal i atemptats contra el medi ambient. --Derogació immediata dels articles que dins les lleis corresponents, permeten a religions i costums estrangeres el sacrifici amb dessagnament i sense atordiment previ dels...