Nacional

El president del Govern còmplice de la Generalitat, felicitant aquesta aberració inhumana, on els pobres animals són degollats sense cap mena d'atordiment previ. Són uns salvatges. Això és #halal, una pràctica que hauria d'estar prohibida a Catalunya, com ja ho està a molts països d'Europa. Aquesta és la forma...