Nacional

"Només a les administracions colonials els funcionaris no estan obligats a aprendre ni a parlar l'idioma del país que administren" Així és, justament així. Què diuen d'això els independentistes de la multiculturalitat i el bilingüisme? A Catalunya, en català. UNA LLENGUA, UN POBLE, UNA...